Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 512 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Aaltje de Boer
Koop Wietzes van den Velde (Wed.)
Heine Deelstra

Adres: Donkerbroek 357=417

Gecontroleerd