Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 514 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hessel Sygers Hoofstee (Wed.)
Frouwkje YzaƤks Poutsma
Syger Hofstee
Wiebe Webers (Wed.)
Marcus Reinder Popkema

Adres: Donkerbroek 359 = 419

Gecontroleerd