Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 525 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Bergsma
Geert Bergsma

Adres: Donkerbroek 427 a

Gecontroleerd