Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 526 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Karst Dongstra
Ate Bijstra

Adres: Donkerbroek 427b

Gecontroleerd