Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 527 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gerrit Duursma
Jan de Vegt
Evert Bouma

Adres: Donkerbroek 428

Gecontroleerd