Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 528 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Meindert Sikkes Hofstra
Jan Jans Postema (Wed.)
Ruurdtje Sikkema

Adres: Donkerbroek 363=429 zie vervolgkaart

Gecontroleerd