Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 529 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan J.. Postema (Wed.)
Ruurdtje Sikkema

Adres: Donkerbroek 429

Gecontroleerd