Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 531 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ymke Heida

Adres: Donkerbroek 364a = 431

Gecontroleerd