Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 534 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje Lourina Otter (Wed. Oene Meek)
Rinse Johannes Bergsma
Oene Meek (Wed)

Adres: Donkerbroek 368=434

Gecontroleerd