Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 535 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Franke Roders
Frederik Gerrit Boerrigter

Adres: Donkerbroek 434a

Gecontroleerd