Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 538 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Post
Durk de Vries

Adres: Donkerbroek 435a

Gecontroleerd