Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 542 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ernst Bruinsma
Jan de Jong
Evert Jansma
Ruurd Koopmans
Wopke Hoekstra
Sjoerd van der Meulen
Anne Duin

Adres: Donkerbroek 373 = 439

Gecontroleerd