Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 543 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Lammert Dijkstra

Adres: Donkerbroek 439a

Gecontroleerd