Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 548 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hylke de Vries
Lubbert de Vries
Lubbert de Vries
Hielke Willem Sloterwijk
Geert de Jong
Ruurd Dijkstra
Doeke van der Heide
Jacoba van der Broek (Wed. Hendrik Koopmans)

Adres: Donkerbroek 378 = 444

Gecontroleerd