Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 552 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Anne Sikkema
Sietze Haisma
Willem Durk de Haan
Jannes Brinksma
Willem Bergsma

Adres: Donkerbroek 381=447

Gecontroleerd