Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 553 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Klaas Kuipers (Wed.)

Adres: Donkerbroek 381a=448

Gecontroleerd