Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 2 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Bos
Klaas Sikkema
Bauke From
Jan Merk
Anne Blaauwbroek
Marten Hollemans

Adres: Haule 2

Gecontroleerd