Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 3 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gebr Kromkamp (kaart Peter)
Hendrik Oost

Adres: Haule 2a

Gecontroleerd