Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 6 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan From

Adres: Haule 4 = 5

Gecontroleerd