Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 8 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Oost
Hendrikje Grutter
Luite Pieters Kromkamp (wed.)
Andries Tiesinga
Pieter Kromkamp
Gebrs. Kromkamp (K. van Pieter)
Pieter Kromkamp

Adres: Haule 6 = 7

Gecontroleerd