Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 9 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jacob Durk Jonker
Jan Luik
Durk Jonker
Durk Jonker
Andries Russchen

Adres: Haule 7 = 8

Gecontroleerd