Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 10 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Geertje Postma (Wed. Johannes Jonker)

Adres: Haule 8 = 9

Gecontroleerd