Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 11 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjitske de Vries
Hendrik Westerhof
Baeke Westerhof

Adres: Haule 9 = 10, zie vervolgkaart

Gecontroleerd