Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 12 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Baeke Westerhof

Adres: Haule 10 vervolgkaart

Gecontroleerd