Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 13 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjitske de Vries
Hendrik Westerhof (wed.)

Adres: Haule 10a

Gecontroleerd