Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 14 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Arend Willems Hoonstra
Harmen Hessels

Adres: Haule 10 = 11

Gecontroleerd