Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 15 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Derk Kramer
Sjouke Duinstra
Taede Douwes Douma

Adres: Haule 11 = 12

Gecontroleerd