Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 17 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Willem van der Veer
Jan Luik

Adres: Haule 13 (vervolgkaart)

Gecontroleerd