Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 18 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Thomas Hof

Adres: Haule 12a = 14

Gecontroleerd