Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 20 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harmen Jongstra (wed.)

Adres: Haule 15 (vervolgkaart)

Gecontroleerd