Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 27 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Stelling
Jan Heida

Adres: Haule 17 = 20 (zie vervolgkaart)

Gecontroleerd