Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 28 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Stelling
Jan Heida

Adres: Haule 17 = 20 (vervolgkaart)

Gecontroleerd