Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 31 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Stelling
Jan Heida

Adres: Haule 20 (vervolgkaart)

Gecontroleerd