Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 32 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: O. L. School Gebouw
Johannes Bouwknecht
Jan Merk
Foppe van der Veen
Alle Vos
Sijtze van der Velde

Adres: Haule 18 = 21

Gecontroleerd