Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 35 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Anne van Weperen

Adres: Haule 23 (vervolgkaart)

Gecontroleerd