Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 36 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pieter van der Horst

Geert Tjassing
Jan Merk

Adres: Haule 20 = 24

Gecontroleerd