Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 37 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gerrit van den Bos
Jan van der Heide

Adres: Haule 21 = 25

Gecontroleerd