Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 39 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wemke Willems Hoonstra (wed. Jan Thijes Hofman)

Jan Hessels

Adres: Haule 23 = 27

Gecontroleerd