Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 40 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Foppe van der Veen

Adres: Haule 27a

Gecontroleerd