Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 41 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Frieszo de Vries

Adres: Haule 24a = 28

Gecontroleerd