Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 42 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries Nijholt
Albert Nijholt

Adres: Haule 25 = 29

Gecontroleerd