Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 43 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Klaas Hessels
Marten Oosterhof

Adres: Haule 26 = 30

Gecontroleerd