Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 44 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Willem Boersma
Sytske de Groot (wed. Johannes Spoelstra)

Andries Nijholt

Adres: Haule 26a = 31

Gecontroleerd