Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 47 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Willem Hoonstra
Jacob Sikkema
Egbert Dol

Adres: Haule 29 = 34

Gecontroleerd