Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 48 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:

Jan Bergsma
Anne Lingsma
Foppe Terpstra

Adres: Haule 29a = 35

Gecontroleerd