Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 50 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Hof
Hendrik Hof
Johannes Buitenga

Adres: Haule 31 = 37

Gecontroleerd