Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 52 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries Tiesinga
Jan Tiesinga
Andries Tiesinga

Adres: Haule 33 = 39 (zie vervolgkaart)

Gecontroleerd