Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 53 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries Tiesinga
Jan Tiesinga
Andries Tiesinga

Adres: Haule 33 = 39 (1e vervolgkaart)

Gecontroleerd