Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 54 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Tiesinga
Andries Tiesinga

Adres: Haule 39 (2e vervolgkaart)

Gecontroleerd