Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 55 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Nederlands Hervormde kerk

Adres: Haule 34 = 40

Gecontroleerd